Aktualności

Informujemy, że poczynając od poniedziałku 24.07.2017 r. rozpoczynamy działalność w nowej siedzibie przy ul. Antoniuk Fabryczny 1, bud. "B" (dotychczas siedziba X LO).

Kontakt telefoniczny możliwy jest przez nr 695 634 481 (komórkowy) lub 856 883 273 (tymczasowy numer stacjonarny). 

 

Nauczyciele Szkół i Placówek Miasta Białegostoku. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku ogłasza rekrutację doradców metodycznych Miasta Białegostoku w następujących obszarach:

wychowanie przedszkolne - 1 osoba
język polski SP - 1 osoba
matematyka SP - 1 osoba
fizyka SP i szkoły ponadpodstawowe - 1 osoba

Rekrutacja jest otwarta, powszechna i jawna. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego obowiązki doradcy metodycznego powierzane są na okres 3 lat (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.) . Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa. Zadania doradcy metodycznego są wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1591/1).

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do udziału w Kursie kwalifikacyjnym z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej. Planowane uruchomienie kursu - wrzesień 2017 r. 

Kurs jest adresowany do czynnych zawodowo nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz planujących dalsze i ustawiczne doskonalenie własnych komptencji jezykowych poza ramami tego kursu i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolu lub kl. I-III szkoły podstawowej.

Szkolenie jest skierowane do osób z wykształceniem wyższym kierunkowym. Wymagane także 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi.

Wykształcenie i doświadczenie pozwala na bardzo szerokie zastosowanie metody, jak i certyfikatu, który otrzymują Uczestnicy. m. in. praca przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, w środowiskowych domach samopomocy, w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, prywatne gabinety.

Warsztat spełnia zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy z 2005 roku (z późn. zm.) w sprawie świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2010 roku w sprawie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na kurs dedykowany pedagogom, psychologom, nauczycielom i terapeutom:

Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA–ART - szkolenie certyfikacyjne.

Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech szczegółowo zaplanowanych komponentów:
* Trening Umiejętności Prospołecznych
* Trening Kontroli Złości
* Trening Wnioskowania Moralnego

Zapraszamy na pierwszy z bloku kursów, pilotażowego projektu „Sztuka terapii poprzez sztukę” 

Program obejmuje metody pracy i techniki z obszaru arteterapii wizualnej, akcentujące terapeutyczne zadania działań plastycznych w pracy z dziećmi: redukcję napięć, wyrażanie emocji, zwiększanie motywacji, podnoszenie samooceny i poczucia własnej wartości, budowanie poczucia tożsamości, inicjowanie kontaktów opartych na wzajemnym szacunku, integrowanie grupy.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, we współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi, ogłasza nabór na nową edycję 3-semestralnych podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na kierunku "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu", rozpoczynające się od września 2017 r.

Studia adresowane są do nauczycieli posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne lub absolwentów fizjoterapii.

Absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki mogą uzupełnić kwalifikacje z zakresu autyzmu w zmniejszonym wymiarze godzin.

Zainteresowanych studiami prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z podaniem danych do kontaktu zwrotnego).

Najbliższe wydarzenia

25
Sie
Termin: 25 sierpień 2017, 10:00
[Nauczyciele języka polskiego - szkoły podstawowe i gimnazja]
Edukacja humanistyczna

26
Sie
Termin: 26 sierpień 2017, 09:00
[Zainteresowani nauczyciele]
Katecheza szkolna

28
Sie
Termin: 28 sierpień 2017, 10:00
[Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej]
Edukacja wczesnoszkolna

28
Sie
Termin: 28 sierpień 2017, 11:00
[Zainteresowani nauczyciele]
Szkolnictwo zawodowe

29
Sie
Termin: 29 sierpień 2017, 10:00
[Nauczyciele informatyki w szkole podstawowej]
Informatyka

Platforma E-learningowa MODM

Bezpłatne szkolenia realizowane przez Internet na platformie MOODLE

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia i potwierdzenia udziału w szkoleniach

przejdź

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
31

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony