O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku serdecznie zaprasza szkolnych specjalistów (pedagogów i psychologów), wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zainteresowanych nauczycieli na 20-godzinne szkolenie mające na celu rozwijanie umiejętności pomocy w pracy z rodzicami znajdującymi się w trudnych sytuacjach rodzinnych (w szczególności w sytuacji rozwodu, kryzysów i problemów w relacjach z dziećmi, w ich wychowaniu).

Szkolenie poprowadzi Pani mgr psycholog Aleksandra Karasowska, licencjonowany trener PTP w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych, autorka publikacji z zakresu wychowania dziecka oraz pomocy dzieciom i rodzinom.

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i wszystkich zainteresowanych do udziału w 10 godzinnym kursie:

„Działania wychowawczo-profilaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej, czyli rzecz o kształtowaniu osobowości człowieka”

Kurs poprowadzi Renata Wolińska doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej w Gdyni, psychoprofilaktyk uzależnień, pedagog szkolny.

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. edukacji przyrodniczej w wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • diagnozowanie potrzeb doskonalenia kadry pedagogicznej;
  • prowadzenie i organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (geografii i chemii) szkół i placówek oświatowych;
  • upowszechnianie i realizacja edukacyjnych projektów unijnych propagujących wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania;
  • wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli;
  • organizowanie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących;
  • organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami, szkołami i placówkami oświatowymi;
  • współpraca w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi.

Szanowni Państwo,
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku przedstawia ofertę bezpłatnychi płatnych szkoleń prowadzonych przez doradców metodycznych MODM w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 Bieżące propozycje zostały przygotowane dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku.

Informator

„Pechowa dwunastka”, czyli dlaczego należy unikać 12 barier komunikacyjnych w sytuacji konfrontacji z uczniami.

Warsztaty osadzone w modelu dr. Thomasa Gordona

Cel: Jak umiejętnie pomagać uczniom w dokonywaniu refleksji nad własnym zachowaniem, które nie jest możliwe do zaakceptowania przez nauczyciela.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatny warsztat „Jak wykorzystać metody pedagogiczno – teatralne w praktyce szkolnej?”.

Celem warsztatu jest poznanie metod pedagogiczno-teatralnych w ramach doświadczenia warsztatowego, a tym samym narzędzi umieszczonych na portalu „Teatroteka Szkolna”. Jak również przyjrzenie się, w jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna w działaniu szkolnym na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, animatorów, czy instruktorów teatralnych.

Zapraszamy na kurs dedykowany pedagogom, psychologom, nauczycielom i terapeutom:

Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA–ART - szkolenie certyfikacyjne.

Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech szczegółowo zaplanowanych komponentów:
* Trening Umiejętności Prospołecznych
* Trening Kontroli Złości
* Trening Wnioskowania Moralnego

Najbliższe wydarzenia

20
Paź
Termin: 20 październik 2017, 14:30
Zapraszamy nauczycieli klas III-VI na 14- godzinne szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego
Wychowanie i profilaktyka

21
Paź
Termin: 21 październik 2017, 08:00
Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, przedmiotów artystycznych, oraz wszyscy zainteresowani. Szkolenie  ma  na celu nauczenie wykorzystywania wybranych form tańca w pracy z podopiecznymi.
Edukacja wczesnoszkolna

26
Paź
Termin: 26 październik 2017, 15:00
W programie kursu, m.in. analiza zapisów Podstawy programowej, sugestie metodyczne do pracy z uczniami poznającymi nowe teksty literackie oraz spotkania z nauczycielami akademickimi i wydawcami nowych podręczników. Szkolenie
Edukacja humanistyczna

07
Lis
Termin: 07 listopad 2017, 15:15
Szkolenie dla profesjonalistów psychologów i pedagogów – przyszłych realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, cz. I
Wychowanie i profilaktyka

10
Lis
Termin: 10 listopad 2017, 15:00
Zapraszamy nauczycieli przedszkoli oraz kl. I-III szkół podstawowych na 12 – godzinne szkolenie przygotowujące realizatorów programu profilaktycznego promującego zdrowie psychiczne dzieci

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Edukacja globalna

Projekt "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

→ przejdź

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
18
19
22
23
24
25
29
30
31

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony